8 november 2012

Draagvlak videosollicitatie onder studenten is groot

 

Den Haag, 7 november 2012 - Het draagvlak voor online videosolliciteren onder studenten, starters en young professionals is groot. Veel van hen zijn, ondanks het gebrek aan ervaring, bereid zich per webcam te presenteren aan een recruiter. Velen hebben al ervaring opgedaan met videodiensten zoals Skype, maar een beperkt deel heeft video ook gebruikt voor een sollicitatie. Als grootste voordelen van videosolliciteren wordt het besparen van reistijd genoemd, grootste nadeel is webcamvrees. Dit blijkt uit een onderzoek naar het draagvlak voor en ervaring met videosolliciteren onder de bezoekers van het Careerevent in 2012. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van online videosollicitatieplatform Cammio.

Wel bereid, weinig ervaring
In 2012 heeft Cammio onderzocht hoe groot de bereidheid voor een videosollicitatie is onder bezoekers van het Careerevent. Opvallend is dat maarliefst 83% van de 300 respondenten in meer of mindere mate bereid is zichzelf te presenteren per webcam, mits de recruiter de vragen ook per video stelt. De bereidheid daalt als de sollicitant dezelfde vragen in tekstvorm krijgt voorgeschoteld. Het is recruiters dus aan te raden bij videosolliciteren de vragen per video te stellen.

Ondanks het grote draagvlak voor videosolliciteren en het feit dat al 82% van de ondervraagden al ervaring heeft met gratis videodiensten zoals Skype en Facetime, heeft slechts 11% weleens gesolliciteerd middels video. Daarbij is het wel van belang dat 40% van de onderzoekspopulatie bestaat uit studenten, zij hebben minder vaak gesolliciteerd dan starters (40%) en professionals (20%).

Omdat video steeds vaker onderdeel vormt van sollicitatieprocedures en sollicitanten nog maar weinig ervaring hebben, heeft Cammio in de zomer van 2012 de website videosolliciteren.nl gelanceerd. Hier kunnen bezoekers oefenen met het presenteren voor een webcam, tips vinden en ervaringen delen. Maar liefst 71% van de studenten, starters en young professionals geeft namelijk aan gebruik te willen maken van een oefenwebsite ter voorbereiding op een videosollicitatiegesprek.

Voor- en nadelen
Ook is de bezoekers gevraagd wat in hun ogen de grootste voor- en nadelen zijn van videosolliciteren. Het grootste voordeel is volgens 39% van de ondervraagden de besparing van reistijd. 19% ziet het grootste voordeel liggen in het feit dat zij eerder in contact kunnen treden met de recruiter, 15% vindt het niet hoeven vrijnemen bij de huidige werkgever het grootste voordeel.

Cameravrees vormt met 47% het grootste nadeel, maar dit percentage neemt af naarmate de ervaring met videosolliciteren toeneemt. Daarnaast blijkt dat 34% het liefst direct een kijkje in de keuken neemt bij de desbetreffende werkgever. De recruiter kan de sollicitant al kennis laten maken met de organisatie aan de hand van bijvoorbeeld een video over de werkgever en/of de functie. Het ontbreken van een snelle internetverbinding of webcam vormt voor slechts 3% van de ondervraagde bezoekers een probleem.

Over dit onderzoek
Dit onderzoek is uitgevoerd onder bezoekers op zowel de voorjaarseditie (3 & 4 februari 2012) en de najaarseditie (11 & 12 oktober 2012) van het Careerevent in de Jaarbeurs Utrecht. In totaal hebben 300 studenten, starters en (young) professionals deelgenomen aan het onderzoek. De verdeling tussen mannen en vrouwen is respectievelijk 41% en 59%.