Moviebites is een samenwerking gestart met Tangram Media. De samenwerking omvat de bereiksnetwerken Scholieren.tv en YourFuture.tv. Opdrachtgevers van Tangram binnen de televisie formats RTL Job Experience en RTL Werken Bij, kunnen een online bereikspakket afnemen waarmee hun videocontent na een eenvoudige hermontage wordt doorgeplaatst op de online netwerken van Scholieren.tv en YourFuture.tv. Hiermee krijgen werkgevers direct toegang tot een uitgebreid netwerk van relevante websites binnen hun doelgroep.

De combinatie van aanwezigheid op RTL5 /RTL7/RTLZ en een online bereikspakket is een unieke kans voor werkgevers en branches om hun employer brand of sector langdurig onder de aandacht te brengen van hun doelgroepen. Andersom kunnen bestaande abonnees van Scholieren.tv en YourFuture.tv ook hun online bereik uitbreiden met aanwezigheid op televisie. De samenwerking gaat per september 2012 van start.